Referanslar

 • A HASTANESİ
 • ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERİ
 • ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ
 • ADANA ŞEHİR HASTANESİ
 • AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • AMERİKAN HASTANESİ
 • ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMOTOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • AVİSENNA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIGI HASTANESİ
 • BAHAT HASTANELERİ
 • BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ
 • BEYKOZ DEVLET HASTANESİ
 • BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ
 • BÜYÜKÇEKMECE DEVLET HASTANESİ
 • BAŞAKŞEHİR SAĞLIK EĞ. SPOR SAN.VE DIŞ TİC.LTD.Ş
 • BEYKOZ DEVLET HASTANESİ
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIR.VE UYGULAMA HASTANESİ
 • BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
 • DELTA TRADE COMPANY SAĞLIK A.Ş.
 • DEVLET MALZEME OFİSİ
 • DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • ELİTİUM ESENYURT SAĞ.HİZ.LTD.ŞTİ.
 • ESENYURT DEVLET HASTANESİ
 • ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
 • ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ
 • GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • HOPA DEVLET HASTANESİ
 • İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ
 • İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
 • KANUNI SULTAN SULEYMAN EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
 • KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ
 • KARTAL ŞEHİR HASTANESİ
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 • KONYA ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ
 • MEDLİNE SAĞLIK GRUBU
 • MEDİLİFE HASTANESİ
 • MEHMET AKIF INAN EĞİTİM ARAŞ.HASTANESİ
 • MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ
 • MEDİPOL GRUBU HASTANELERİ
 • MEDSTAR HASTANELERİ
 • MOMENT EĞİTİM ARAŞ.SAĞ.HİZ.VE TİC.A.Ş.
 • OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 • OKMEYDANI ŞEHİR HASTENESİ
 • ÖZEL ANADOLU HASTANELERİ
 • ÖZEL BALAT ORAHAYİM MUSEVİ HASTANESİ VAKFI İKTİSAD
 • ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ ÖRNEK SAĞLIK TES.SAN.
 • ÖZEL MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ
 • ÖZEL ŞANMED SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ.
 • REYAP SAĞLIK GRUBU HASTANELERİ
 • ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
 • SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ
 • SİVEREK DEVLET HASTANESİ
 • SİMAV DOÇ.DR.İSMAİL KARAKUYU DEV.HAST.
 • ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DEVLET HASTANESİ
 • T.C.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (SUAM ÇAMLICA)
 • TÜRK KIZILAYI TIB MERKEZLERİ
 • TURHAL DEVLET HASTANESİ
 • TUZLA DEVLET HASTANESİ
 • ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
 • TRABZON KANUNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ
 • YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ
 • ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ